Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum puteți să gestionați utilizarea cookie-urilor, accesați Politica de cookies sau sectiunea setari a browser-ului dumneavoastra.
Ok


Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).  

Acest document („Politica de Prelucrare a Datelor”) conține informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul serviciilor pe care le oferim clienților noștri, inclusiv prin accesarea și utilizarea paginilor noastre de internet (”Paginile Web Tarsago”), respectiv www.erd.ro www.tarsagoshop.ro (“Magazinul Online Tarsago”) și www.lumearetetelor.ro .

ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE, INCLUSIV PAGINILE WEB TARSAGO, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR PENTRU A INȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Operatorul datelor cu caracter personal este:

TARSAGO ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, str. Vulturilor nr. 18-18A, etaj 3, camera 31, sector 3, România, înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Tribunalul București c nr, J40/693/21.01.2004, CUI RO 16066125 („Societatea”).

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor  care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Atn: Responsabilul cu protecția datelor Tarsago

Email: dpo_ro@tarsago.com

Fax: 021.201.98.00

Adresa: OP 83 - CP 106, București

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1.1.         Date pe care le furnizați în mod direct

Atunci când comandați / achiziționați un produs, inclusiv atunci când comandați produse prin intermediul Magazinului Online Tarsago putem colecta o serie de date cu caracter personal necesare pentru aceste operațiuni, respectiv: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare, date de facturare. Datele menționate mai sus sunt necesare pentru a vă crea un cont de utilizator atunci când comandați prin intermediul Magazinului Online Tarsago.

Colectăm și prelucrăm datele rezultate din comenzile lansate și tranzacțiile efectuate în relația cu noi.

Ne puteți furniza date cu caracter personal suplimentare atunci când ne contactați prin orice mijloace de comunicare (e.g. solicitări transmise prin e-mail sau telefonic).

De asemenea, pentru a participa la concursurile sau loteriile publicitare organizată de Societate, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail, vârsta. Atunci când sunteți desemnat câștigător în cadrul concursurilor sau loteriilor publicitare organizate de Societate, vă putem solicita o serie de date cu caracter personal suplimentare necesare acordării premiului și/sau efectuării formalităților financiar fiscale relevante, printre care și date cu caracter personal cu funcție de identificare unică (e.g. codul numeric personal).

1.2.         Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu noi / Paginile Web Tarsago, precum și date obținute de la terți

Înregistrăm informații cu privire la modul în care utilizați Paginile Web Tarsago, cum ar fi când accesați contul dvs. de utilizator sau achiziționați produse de pe Magazinul Online Tarsago, inclusiv modul in care utilizați Paginile Web Tarsago în calitate de simplu vizitator - aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați Paginile Web Tarsago, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut pe Paginile Web Tarsago.

Utilizăm, de asemenea, module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în https://www.erd.ro/politica_de_cookies

 1. Care sunt scopurile pentru prelucrarea datelor personale?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

 • Crearea contului de utilizator în Magazinul Online Tarsago și furnizarea produselor și serviciilor către clienți

Prelucrăm datele în contextul creării contului de utilizator în Magazinul Online Tarsago

De asemenea, prelucrăm datele dvs. în contextul furnizării produselor Tarsago, respectiv în contextul încheierii și executării contractelor la distanță (comerț la distanță), utilizând serviciile poștale sau alte servicii de comunicare la distanță cum ar fi telefon, e-mail sau utilizarea facilităților de comunicare la distanță oferite de Magazinul Online Tarsago.

Temeiul juridic: încheierea și executarea contractului

 • Gestiunea relațiilor cu Membrii / Clienții și asistență

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu clienții Tarsago (inclusiv utilizatorii Paginilor Web Tarsago) în legătură diverse aspecte legate de serviciile / produsele furnizate de Societate. 

De asemenea, ca parte a serviciilor de asistență și gestiune a relațiilor cu clienții, putem fi contactați de către aceștia sau îi putem contacta prin telefon.

Toate convorbirile telefonice pe care le purtăm cu clienții ori alte persoane care ne apelează sunt înregistrate. Persoanele care nu doresc să fie înregistrate ne pot contacta la adresa de e-mail contact@tarsago.ro sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa OP 83 - CP 106, București.

Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant și constituie totodată un mijloc de probă esențial pentru dovedirea aspectelor discutate cu persoana care ne contactează telefonic. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile, sau ca mijloace de probă în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu clienții Societății. 

Temeiul juridic: interes legitim

Consimțământ pentru înregistrarea convorbirii și interes legitim dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri, sau altfel sunt necesare în gestionarea activității noastre față clienți.

 • Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje.

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi anunțuri despre campanii și alte loterii promoționale, oferte, noutăți în materia produselor disponibile etc.), să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs. Aceste comunicări vor fi transmise dacă avem consimțământului dvs.

Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări contactandu-ne la numărul de telefon 021.201.99.99 sau la adresa contact@tarsago.ro .

Dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre.

Temei juridic: consimțământ

În cazul în care sunteți deja clientul nostru și ne-ați furnizat datele dvs. de contact (adresa de corespondență) cu ocazia unor comenzi anterioare lansate de dvs., vă putem transmite comunicări privind ofertele noastre prin poștă sau curier la adresa fizică de corespondență pe baza interesului nostru legitim constând în dorința noastră de a fideliza clienții oferindu-le produse / servicii atent selecționate ce ar putea fi de interes pentru aceștia.

Persoanele care nu doresc să primească astfel de comunicări comerciale se pot opune oricând, contactând-ne la numarul de telefon 021.201.99.99 sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa e-mail contact@tarsago.ro sau adresa poștală OP 83 - CP 106, București.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a transmite oferte selecționate clienților noștri în scop de fidelizare, utilizând canale de comunicare mai puțin intruzive pentru viața privată a persoanelor fizice, respectiv prin transmiterea unor scrisori în format fizic.

 • Participarea la loteriile promoționale organizate de noi

Puteți participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de noi împreună cu partenerii noștri. Vă vom înscrie în concursuri / promoții dacă vă înscrieți în mod voluntar sau, altfel, dacă avem acordul dvs.

Dacă vă retrageți consimțământul nu veți mai fi eligibil să participați în concursurile / loteriile noastre.

Temei juridic:  consimțământ

 • Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate și optimizării activității noastre

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la  interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic:  interes legitim constând în necesitatea de a eficientiza activitatea Societății inclusiv activitatea de promovare a produselor / serviciilor societății față de clienții săi.

 • Formalități pentru acordarea premiilor revendicate, investigarea fraudelor, aplicarea regulilor de participare la concursuri

Dacă ați fost declarat câștigător al concursurilor noastre și ați revendicat premiul / premiile, în funcție de tipul premiului acordat, ar putea fi necesar să prelucrăm anumite date cu caracter personal (e.g. când premiile constau în anumite bunuri / servicii pentru acordarea cărora ar putea fi necesară furnizarea unor date personale).

De asemenea, putem prelucra anumite date pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor campaniilor, inclusiv investigarea eventualelor încălcări ale prevederilor acestora.

Temei juridic: interes legitim

 • Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

 • operațiunile ce țin de facturarea produselor achiziționate;
 • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
 • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în cadrul concursurilor cu premii organizate;
 • arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Temei juridic: executarea unei obligații legale

 • Apărarea drepturilor și intereselor Societății în proceduri judiciare, administrative sau similare

Societatea poate de asemenea, prelucra datele dvs. personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

Temei juridic:  interes legitim și apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 • Analize și statistici privind funcționarea Paginilor Web Tarsago, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează utilizatorii pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind funcționarea Paginilor Web Tarsago și preferințele utilizatorilor. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim funcționalitățile Paginilor Web Tarsago, precum și serviciile oferite de Societate prin intermediul Paginilor Web Tarsago.

În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politica privind Cookies aflata la https://www.erd.ro/politica_de_cookies.

De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

Temei juridic: în funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este interesul legitim sau consimțământul utilizatorilor

 1. Prelucrarea datelor în calitate de operator asociat în contextul concursurilor / loteriilor promoționale organizate de Societate împreună cu alte societăți din grupul Tarsago

Ca parte a activităților de promovare a produselor / serviciilor sale, Societatea organizează campanii / loterii promoționale împreună cu alte societăți din grupul de societăți Tarsago (”Organizatorii Comuni”). În cazul acestor tipuri de campanii / loterii promoționale, Societatea acționează în calitate de operator asociat  (conform art. 26 din GDPR). Societatea rămâne însă operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale în cazul concursurilor / loteriilor organizate pe teritoriul României. Pentru detalii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Societate și ceilalți Organizatori Comuni, vă rugăm să accesați: https://www.erd.ro/regulament_concurs.

 1. Decizii automatizate

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate care ar putea să producă efecte juridice sau alte efecte semnificative cu privire la persoanele vizate.

 1. Destinatarii datelor și transferul în străinătate

Putem dezvălui datele personale către:

 • partenerii Societății, cum ar fi, partenerii implicații în organizarea campaniilor / loteriilor promoționale / concursurilor noastre și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea concursurilor cu premii;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing direct - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web; furnizorii de servici de webhosting și centre de date;
 • furnizorii platformelor de comunicare prin e-mail / cloud pe care le folosește Societatea;
 • autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim);
 • terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind Cookies.

De regulă, atunci când dezvăluim datele către terți destinatari transferăm datele în state aparținând Spațiului Economic European sau în state cărora li s-a recunoscut un nivel adecvat de protecție printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene.

Totuși, unii dintre partenerii noștri (e.g. furnizori de platforme de chat, e-mail, tehnologii cookies, cum ar fi Facebook, Google etc.) au servere situate în state terțe și prin urmare datele dvs. pot fi transferate în astfel de state terțe unde sunt localizate serverele respective.

În aceste situații ne vom asigura că transferul se va realiza în baza unor garanții adecvate (cum ar fi, prin utilizarea de Clauze Contractuale Standard adoptate de autoritatea competentă, proceduri de certificare cum ar fi Privacy Shield pentru entitățile din SUA), sau în orice altă situație cu respectarea legislației relevante.

Ne puteți contacta folosind datele de contact menționate la Secțiunea 1 pentru a obține o listă actualizată a statelor terțe cărora le putem transfera datele dvs. cu caracter personal.

 1. Cât timp păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Cele mai relevante perioade de păstrare a datelor dvs. atunci când utilizați serviciile Societății sau altfel interacționați sunt:

 

 

Scop  

Durată 

1.

Datele necesare pentru încheierea și executarea contractelor cu clienții

Pentru durata necesară executării contractelor încheiate cu aceștia și o perioadă suplimentară de cel puțin 3 ani de la executarea contractului (i.e. fiecare comandă).

Datele pot fi păstrate și pe o perioadă mai lungă necesară pentru exercitarea drepturilor Societății față de clienții săi (e.g. colectarea eventualelor creanțe).

2

Datele personale necesare pentru soluționarea plângerilor / reclamanților, furnizarea răspunsurilor la întrebări, solicitări sau alte petiții

2-3 luni

3.

Transmiterea de comunicări comerciale, organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, a datelor cu caracter personal 

72 luni de la data ultimei interacțiuni cu Societatea (e.g. ultima comandă, ultima participare în campaniile noastre, ultimul răspuns cu privire la ofertele noastre, ultima plată înregistrată, ultima participare la concurs, sau cea mai recenta dată la care a fost comunicat rezultatul tragerii la sorți a concursului în care a participat clientul) sau până la retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului de opoziție

4

Datele din documentația aferentă evidențelor financiar-contabile 

Perioadă cuprinsă între 5 - 10 ani conform cerințelor financiar-contabile

Datele aferente navigării pe Paginile Web Tarsago și cookies 

păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare și o durată de până la 2 ani

 

 1. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a)   Dreptul de acces

puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

b)   Dreptul de a corecta datele

puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c)   Dreptul la ștergere

puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

d)   Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică;

e)   Dreptul la restricționarea prelucrării

în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

f)    Dreptul la portabilitatea datelor

în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

g)   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrări automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care v-ar afecta în mod similar într-o manieră semnificativă;

h)   Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1 (DATE DE CONTACT RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR).

De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mecanismele de contact disponibile pe Paginile Web Tarsago.

 

 

M2NkYTBjMz